Previous Months Home Archive آذر ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ دی ۸٩ آذر ۸٩ آبان ۸٩ امرداد ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ More ...
      ..........وبلاگی از همه جا......... ()
وزن متناسب باقد by: مدیر وبلاگ

 


شاخص توده ی بدن(1)

برای بدست اوردن شاخص توده ی بدن :میزان وزن بر حسب کیلوگرم را بر توان دوم قد بر حسب متر تقسیم کنید.

به طور مثال:شاخص توده ی بدن برای شخصی با وزن 60 کیلو و قد 154سانت به صورت زیر محاسبه میشود.

         60                   

      -------------≤     35/25

54/1*54/1                

اگر شاخص توده ی بدن شما از 8/19 کمتر شود"کم وزن هستید.اگر بین 8/19 و26 شود وزن شما طبیعی واگر از26بیشتر شود اضافه وزن دارید.

جدول وزن مناسب با قد و استخوان بندی(2)

برای تعیین استخوان بندی دور مچ خود را اندازه بگیرید سپس قد(بر حسب سانتی متر)تقسیم کنید.

نسبت قد به دور مچ=قد(سانت)÷دور مچ(سانت)

اگر نسبت قد به دور مچ از عدد11 بزرگتر بود:استخوان بندی شما کوچک.اگر بین 1/10 و 11 بود متوسط واگر از1/10 کوچکتر بود استخوان بندی شما بزرگ است.


قد(cm)

وزن برای استخوان بندی کوچک

وزن برای استخوان بندی متوسط

وزن برای استخوان بندی بزرگ

5/147

5/50-4/46

5/49-55

5/59-6/53

150

4/51-8/46

9/55-5/50

9/60-5/54

5/152

3/47-3/52

3/57-4/51

5/55-3/62

155

2/48-6/53

3/52-6/58

8/56-6/63

5/157

1/49-55

60-6/53

65-2/58

160

4/56-5/50

55-4/61

5/59-8/66

5/162

7/57-8/51

4/56-7/62

6/68-9/60

165

1/59-2/53

7/57-1/64

5/70-3/62

2/167

5/60-5/54

1/59-5/65

6/63-3/72

170

8/61-9/55

5/60-8/66

65-1/74

173

3/63-3/57

8/61-2/68

4/66-9/75

175

6/58-5/64

2/63-5/69

7/67-3/77

178

60-9/65

5/64-9/70

1/69-6/78

180

30/67-4/61

3/72-9/65

80-5/70

183

3/62-6/68

3/67-6/73

8/71-4/81

 

  Comments ()
Recent Posts زندگی بهتر با کاهش استرس و افزایش شادی طراحی داخلی دفتر اسکایپ (skype) در کالیفرنیا عناوین مطالب لوکس ترین کشتی تفریحی مسافرتی ! اسرار زندگی موفق عکس های دیدنی از مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد با فقر چقدر فاصله داریم 21 نکته مفید تغذیه ای برای فصل زمستان چقدر باهوشی؟ آزمون زن ذلیلی ...
My Friends سایت تبیان شهید هلتی تن سنجی انلاین روزنامه کیهان انلاین روزنامه وطن امروز انلاین روزنامه مردم سالاری انلاین سایت پزشکی دکتر رهام صادقی ( افزایش رایگان بازدید و رتبه وبسایت یا وبلاگ شما ) كسب و كار الكترونیك و تجارت فوق حرفه ای در اینترنت سایت نی نی کده