مکروهات در امیزش

1)باشکم پر همبستر شوید

 2)زن وشوهر هنگام امیزش به یاد خدا باشند و نام او را به زبان اورند

3)به حالت ایستاده عریان وبرهنه سریع و بدون مقدمه امیزش نکنند.

4)اگر شوهر در خواب محتلم شده قبل از غسل کردن اقدام به نزدیکی نکند

5)در امیزش افراط نکنند

6)شوهر از ادخال در پشت زن خودداری کند

7)در دوران قاعدگی زن امیزش نکنند

8)از امیزش در روزهای ماه رمضان و نه شب ها.شب عید قربان.زمان ماه و خورشید گرفتگی.شب عید فطر.نیمه شعبان.اول وسط واخر ماه قمری

9)روو پشت به قبله

١٠)در برابر کودکان


ȑǦ#1740; ǣʦ#1740;ǒ ȥ 戡ǐ ᘝ ?ᦣ1740;? 䣇ییϢ name=

/ 2 نظر / 300 بازدید

معلوم نشد کدوم آیتم خوبه کدوم بده.

نزدیکی در زمان پریودی حرامه نه مکروه .